Black-whiteBlue whiteOatmealPink-white
BlackCamelCobaltLight-blueLt-yellowMauvePinkRustWhite
CobaltblueFuchsiaKelly-greenWhite