Black-whiteBlue whiteOatmealPink-white
Black-whiteBlue whiteOatmealPink-white
Black-whiteBlue whiteOatmealPink-white
Black-whiteBlue whiteOatmealPink-white